Thẻ bể bơi

Trang chủ / thẻ bể bơi

Vỡ mộng vì lần đầu đi bơi cùng chàng

Vỡ mộng vì lần đầu đi bơi cùng chàng

Em không rõ còn có ai gặp phải tình huống “dở khóc dở cười” như em không nhưng thực sự lần đi bơi đó em bị “một phen nhớ đời”. Số là em và bạn...

Vỡ mộng vì lần đầu đi bơi cùng chàng05/06/2015